Obchodní podmínky
reklamní předmětyrazítkaslužbyakcekontaktyvše o násjak nakupovat
jméno
heslo
 
úvod cena: (košík prázdný)
     
 
 


Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti APAP, s.r.o., se sídlem K Třebonicům 17, 155 00 Praha 5-Řeporyje, IČO 44851219, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6631 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.apap.cz.

2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré zboží a služby dodávané dodavatelem všem fyzickým i právnickým osobám (dále jen "kupující"). Všechny odchylky od těchto podmínek musí být ujednány v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran. Ujednání uvedená ve smlouvě mají ve spojení s potvrzenou objednávkou přednost před VOP.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Objednávat můžete osobně, písemně, e-mailem nebo v e-shopu. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, bankovní spojení, IČO, případně DIČ, spisovou značku, popis a přesnou specifikaci zboží, množství, požadovaný termín dodání, pracovní dobu a dopravní dispozice. Dbejte, prosím, na správnost dodací adresy, neboť v případě dodání zboží na chybnou adresu nese za nedodání zodpovědnost kupující. Objednáním zboží kupující souhlasí s obchodními podmínkami dodavatele a také souhlasí se vznikem kupní smlouvy.


Zrušení objednávky
a) ze strany zákazníka se odstoupení od smlouvy řídí zákonem 367/2000 Sb. V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedená zpět na účet kupujícího snížena o vzniklé náklady prodávajícího. Jsou to zejména rozpracovaná zakázková výroba, dodávky nestandardního zboží, zboží importovaného, neobvyklého množství nebo kvality
b) ze strany dodavatele si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena
  • ekonomická nevýhodnost dodávky
Ve všech případech vám zavoláme k domluvě na dalším postupu.


Cena zboží
1. Všechny uvedené ceny prodávajícím jsou uváděny v CZK bez daně z přidané hodnoty. Zákonná DPH se připočítá na daňovém dokladu při prodeji.
2. Cena zboží je stanovena dohodou v souladu se zákonem o cenách č. 526/1992 Sb. v platném znění a vychází z ceníku prodávajícího platného v příslušném období. Ceny uvedené na https://www.apap.cz mají přednost před tištěným katalogem a jsou platné pouze u zboží, které je na skladě. Při zvýšení prodejní ceny zboží naskladněného pro kupujícího je prodávající povinen kupujícího informovat a vyžádat si souhlas s případným navýšením ceny. Snížení ceny se odsouhlasit nemusí. Ceny v tištěném katalogu mohou v průběhu jeho trvání pozbýt platnosti dle aktuálního vývoje cen. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit platnost stávajících cen v katalogu zveřejněním nového ceníku na firemních www stránkách, e-mailem, nebo prostřednictvím obchodního zástupce. Zboží se vždy dodává za aktuální ceny. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH). K ceně bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty dle platných předpisů. Slevy z uvedených cen jsou řešeny individuálně dle četnosti odběru, množství apod. Na zboží ve slevě nebo v akci se další slevy nevztahují. Zboží v akci nebo ve slevě se nezapočítává do množstevních slev a dárků.


Platba za zboží
Objednané zboží je možné uhradit buď bankovním převodem na základě vystavené zálohové nebo řádné faktury, případně v hotovosti nebo platební kartou. Splatnost faktur pro platbu převodem je 10 dnů ode dne vystavení. Dnem vystavení se rozumí den odeslání zboží zákazníkovi. V případě nesplacení faktur ve stanoveném termínu zaniká zákazníkovi nárok na veškeré slevy, bonusy a zvýhodněné ceny. Za každý den prodlení ve splatnosti faktury je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky. Kupující se stává vlastníkem zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu platby, zejména neposkytnout zboží na fakturu novým zákazníkům nebo zákazníkům s opakovanými pozdními platbami za zboží.


Způsob plnění
Není-li dohodnuto jinak, dodavatel se zavazuje dodat objednané zboží, nejpozději do 24 hodin (následující pracovní den) od přijetí objednávky, a to za předpokladu, že objednávka bude doručena v pracovní den do 14 hodin. Ustanovení platí pro zboží, které je skladem.

Zboží, které není skladem nebo má delší dodací lhůtu, prodávající dodá po dohodě s kupujícím následujícím způsobem:
  1. jako samostatnou dodávku v prvním možném termínu
  2. přiložením k nové (následující) objednávce zákazníka
  3. kupující netrvá na dodání
Dodávka v režimu náhradního plnění se realizuje ve speciálním přípravném režimu partnerské firmy na výzvu objednatele. Dodáním zboží se rozumí jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Způsob dodání určuje prodávající. Požaduje-li kupující jiný způsob dopravy, který je spojen s vyššími náklady než je pro prodávajícího obvyklé, jdou tyto náklady na účet kupujícího. V případě přepravy prodávajícím je dodávka splněna doručením do místa určení v objednávce. Za nedodržení dodací lhůty prodávajícím nebo třetí stranou nenese prodávající odpovědnost. Není-li dohodnuto jinak, k objednávkám účtujeme dopravné 150,– Kč bez DPH. Termín dodání razítek, zakázkové výroby a služeb se řídí vlastními pravidly, se kterými je kupující seznámen při objednání nebo korektuře výrobku či služby.


Zboží dopravujeme následujícími způsoby
a) naší vlastní dopravou
Vlastní doprava je možná jen v Praze a okolí.
Cena dopravy je 150 Kč bez DPH.
Při objednávce nad 1750 Kč bez DPH je rozvoz v Praze a okolí zdarma.

Standardní dodávka zboží znamená čekání prodávajícího max. 15 min. na zahájení přejímky zboží (po dovozu zboží na místo určení) a eventuální donáška zboží maximálně do 1. patra bez výtahu. K nestandardním dodávkám (delší čekací doba, donáška do vyšších pater) je dodavatel oprávněn účtovat částku 100 Kč za každých takto započatých 15 minut.

b) kurýrní službou PPL
PPL je dopravní společnost, která doručí objednané zboží kamkoliv v České republice, a to následující pracovní den od odeslání (expedici) zásilky. PPL obvykle doručuje zásilky v pracovní dny od 8 do 15 hod. Pokud nebudete na uvedené adrese zastiženi, dopravní služba se pokusí o doručení ještě následující 2 pracovní dny. Proto je tento způsob dopravy vhodný především pro ty, kteří jsou na uvedené adrese k zastižení dopoledne. V případě problémů s doručením kontaktujte centrálu PPL na tel. 225 331 500 nebo na stránkách https://www.ppl.cz zjistěte podle vašeho PSČ informace o depu, které zajišťuje doručení vaší zásilky. Paušální dopravné za každý balík do 20kg je 200 Kč bez DPH. Při paletové zásilce individuální kalkulace dopravy.

Co neposíláme:
Neposíláme zboží, u kterého hrozí roztržení, vylití, prasknutí nebo jiné poškození vlivem přepravy.
APAP s.r.o. si vyhrazuje právo takové zboží z přepravy vyloučit. Zákazník bude o vyloučení zboží z přepravy informován před odesláním zásilky.

Zboží dodáváme jen na území ČR.


Reklamace a záruční doba
Kupující je povinen při přejímce zboží zkontrolovat expediční obaly a zboží. Zjevné vady zboží nebo porušené obaly při dodávce zákazník reklamuje písemně ihned do dodacího nebo přepravního listu. Nesprávné množství zboží při dodávce zákazník reklamuje písemně ihned, nejpozději do druhého pracovního dne. Skryté vady písemně reklamuje ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 1 měsíce po dodání zboží, a to pouze za předpokladu, že k jejich vzniku nedošlo nesprávným skladováním. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta zákonná záruční doba. Reklamace se provádí na základě prodejního dokladu přímo v sídle prodávajícího, uplatnit ji lze u obchodního zástupce nebo u řidiče přepravy prodávajícího. Reklamované zboží se vrací v originálním přepravním obalu s chybovým výtiskem nebo písemným popisem vady. Za tiskové chyby v katalogu neručíme.
     Poučení o právu odstoupit od smlouvy 
 
emailový zpravodaj
DOPRAVA ZDARMA
do obcí v blízkosti Prahy,
seznam zde.


PRODEJNÍ SKLAD
APAP, s.r.o.
K Třebonicům 17
155 00 Praha 5-Řeporyje
tel.: 606 625 157
tel.: 724 213 454
Po-Pá 7:30 - 16:00 hod.

apap@apap.cz
 © APAP v5.64 (10-03-2023) REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ KARIÉRA OBCHODNÍ PODMÍNKY PROHLÁŠENÍ JAK NAKUPOVAT DOPRAVA VŠE O NÁS KONTAKTY OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR CC data